Sorry, registratie is beëindigd.

Zomaar een zaterdagmiddag in Groningen en Haren. Met een groep mensen de ingezamelde goederen in ontvangst nemen en ordenen. Het blijft een waardevolle activiteit en fijn om ons met elkaar in te zetten voor dit gezamenlijke doel.


  • Datum: 10.09.2023 12:32 PM
  • Locatie