Jan
Actief lid diverse commissies DSB

Door een toevallige ontmoeting met Sandra in de tweede oorlogsmaand, raakten mijn vrouw Paulien en ik betrokken bij de inzameling van fietsen en andere spullen voor onze nieuwe dorpsgenoten uit de Oekraïne. En van het een kwam het ander.

Zo heb ik met anderen gezorgd dat – toen er nog geen grote zaal in Nescio beschikbaar was- in Erasmusheem iedereen samen het Songfestival kon zien, waar Oekraïne ging winnen. En ik heb vanuit mijn beroepskennis een snelle notitie met suggesties voor het (taal)onderwijs  aan Oekraïense kinderen en volwassenen geschreven, en  de 12 plussers in het voorjaar– toen er nog geen ISK-onderwijs was- begeleid naar het Praedinius in de stad, waar ze op laptops van de school in hun eigen Oekraïense digitale onderwijsmateriaal verder konden werken, begeleid door een paar moeders, een zeer betrokken lerares Russisch, die ook haar eigen leerlingen met de Oekraïners in contact bracht, plus  een amanuensis met Oekraïense familiebanden. Maar  ik heb hier en daar ook hand- en spandiensten kunnen verrichten, bijvoorbeeld bij de  Human Library events in Groningen, bij de opvang van de Ter Apel-vluchtelingen in het najaar, bij de sinterklaasviering, bij het schaatsevent in de winter en bij het opzetten en invullen van deze website. En af en toe heb ik sommige mensen die qua verblijfstatus in de problemen kwamen, begeleid in de contacten met de juridische afdeling van Vluchtelingenwerk en een Asiel-advocaat in de stad.  Al met al veel mooie en verrijkende ervaringen, zowel in de samenwerking met de Oekraïners als in die met de betrokken en enthousiaste vrijwilligers!